2013'te En Çok Konuşulanlar

SunumlarKonuşmacı Adı
Çok-Damar Koroner Hastalığında By-pass mı, Stent Mi?
İlke Sipahi
Determination of Cardiac Risk
Nevrez Koylan
TAVI: Towards to low-risk pts (Is there enough evidence?)
Sinan Dağdelen
TAVR: Now an Established Mode of Treatment? Predictors of Outcomes after TAVR
Genco Yücel
Unsettled Issues with Oral Antiplatelet Therapy: Which One? How Much? For How Long? Do We Have a Consensus in 2014?
Mehmet Korkmaz
Ventricular Pacing Avoidance Algorithms: Who, What, When and How to Manage
Cengiz Ermiş

Acil Servis

SunumlarKonuşmacı Adı
PTE
Alpaslan Kılıçarslan
Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Yaklaşım
E. Barış Kaya
Kardiyojenik Şok
Levent Şahiner
ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsünde Fibrinolitik Tedavi
Ejder Kardeşoğlu
Devam Eden ST Yüksekliği Olmayan AKS'da Risk Değerlendirilmesi
M. Ali Oto
Hipertansif Aciller
Emre Durakoğlugil
Çarpıntısı Olan Hastaya Yaklaşım
Banu Evranos
Dar QRS'li taşikardilere yaklaşım
Ahmet Akyol
Dispneli Hastaya Acil Yaklaşım
Tayfun Açıl
Akut Perikarditlere Yaklaşım
Ahmet Hakan Ateş
Hipertansif Acil Durumlar
Fatih Sinan Ertaş
Pulmoner Tromboembolide Trombolitik Tedavi
Ahmet U. Demir

Arşiv

SunumlarKonuşmacı Adı
Gebelik ve Kalp Hastalığı : Zamanlama ve Doğum Biçimi
Hüseyin Bozbaş
Girişimsel Kardiyoloji
Mehmet Emin Korkmaz

Bakış Açısı

SunumlarKonuşmacı Adı
Syncope: Classification, Risk Stratification and Management Strategy
David Benditt
TAVI ile PKG Planlaması: Basamaklı Yaklaşırım, Önce PKG Yaparım
Ahmet Taştan
Thrombus Management Strategies in STEMI
Oğuz Yavuzgil
Treatment for Right Ventricular Failure: An Ummet Need
İlke Sipahi
Triple Heart Therapy
Mukesh Hariawala
Uluslararası Aritmi Forumu Atriyal Fibrilasyon: Antikoagülasyon - Antiaritmik İlaç Tedavisi
Murat Özdemir
Vaka Sunumu ve Tartışma
Fehmi Kaçmaz
White Coat and Masked Hypertension: Prevalence and Clinical Significance
Bengi Başer
Yeni Kılavuzlar Eşliğinde Hipertansiyonda Farmakolojik Tedavi
Ebru Akgül Ercan
AF Ablasyonu Sonrası Antikoagülasyon Ne Zaman Sonlandırılmalı?
Fethi Kılıçaslan
Akut Kalp Yetmezliği: Parenteral Tedaviler İşe Yarıyor Mu?
Mehmet Emin Korkmaz
Anticoagulation (Vitamin K Angonists vs. Novel Oral Anticoagulants) - Antikoagülasyon:Maliyet ve Etkinlik (Vit K ve Diğerleri)
Thomas Deering
Atriyum Fibrilasyonunda Antikoagülan Tedavi
Zeki Öngen
Both Interventions (PCI and TAVI) at the Same Session
Sinan Dağdelen
Cardiac Resynchronization Therapy in Mild Heart Failure
ilknur can
CIED-Infection & Pathophysiology
Thomas Deering
Clinical Decision Making in a Patient with End Stage Heart Failure
Özlem Esen
CRT Hastalarında Atriyal Fibrilasyon
Ata Kırılmaz
Hipertansif Aciller: Hedef Ne Olmalı? Nasıl Tedavi Edilmeli?
Aycan Fahri Erkan
Hypertension in Women
Elif Bakır
Kardiyovasküler Risk Kavramı ve Kolesterol Düşürücü Tedavi
Levent Şahiner
KRT-P Ne Zaman Düşünülmeli?
İlknur Can
LA Appandage Closure (In the Noa Era) - Yeni OAK Devrinde de Yeri Var mı
Thomas Deering
Masked and White Coat Hypertension
Bengi Başer
Off-Label or Non-IFU Use of TEVAR and EVAR
ilhan mavioglu
Paradigm Shift in the Pharmachologic Management of Heart Failure: New Option(s)
Zeki Öngen
Planning a Multicenter/Multidiciplinary Observational Study: What we have learned from HF EXPRESS Project
Cengiz Şabanoğlu
Pro-arrhytmic Aspects of the Sporting Heart: New Physiological Insights
Hein Heidbuchel
Pulmoner Hipertansiyon Hastasına Yaklaşım: Öyküden Sağ Kalp Kateterizasyonuna
E. Barış Kaya
Role fo Adjuntive Left Atrial Appendage Isolation: Should It Be Done Routinely In Patients With Long Standing Persistent Atrial Fibrillation
Bülent Özin

Büyüteç Altında

SunumlarKonuşmacı Adı
Spor, Sporcu Sağlığı ve Kardiyovasküler Sistem I
M. Ali Oto
Spor, Sporcu Sağlığı ve Kardiyovasküler Sistem II
M. Ali Oto
Spor, Sporcu Sağlığı ve Kardiyovasküler Sistem III
M. Ali Oto
Stabil Anjina
HAKAN AKSOY
Stable Ischemic Heart Disease 2016
Ejder Kardeşoğlu
Statins Controversies and Future
Nevrez Koylan
Tanıda Fizyolojik Ölçüm Parametreleri, MPS ve Anjiyografi
Mehmet Emin Korkmaz
Thrombogenecity in Atrial Fibrillation: Beyond the Left Atrium
Özgür Aslan
Uçuş ve Kardiyovasküler Sistem
Cengiz Öztürk
What is Atrial Fibrillation? Why is it Important?
M. Ali Oto
Yeni Çalışmalar Işığında HT-Temel Tedavi Prensipleri
Ahmet Hakan Ateş
2012 Focused Update of the ESC Guidelines for the Management of Atrial Fibrillation
John Camm
Akut Koroner Sendromlarda Antitrombositer Tedavi
Sema Güneri
All You Need To Know About Antiplatelet And Antithrombotic Pharmacology for PCI: STEMI and NSTEMI
Sema Güneri
Arrhythmias, Pacemakers, ICD’s and Air Travel
Aycan Fahri Erkan
Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy
Fırat Duru
Arterial Stiffness and the Development of CV Disease
Ejder Kardeşoğlu
Atrial Fibrilasyonda İnme Riskinin Belirlenmesi; Kime Antikoagülasyon Yapmalı
Erdem Diker
Atriyal Fibrilasyonda Risk Değerlendirme ve Antikoagülasyon Stratejileri
Serkan Topaloğlu
BVS Güncel Klinik Çalışmalar
Mehmet Emin Korkmaz
Causes and Concequences of Statin Underutilization
Öykü Gülmez
Coronary Artery Disease in Women
Alev Arat Ozkan
Current Status of Conventional Drugs: Resins, Fibrates, Niacin and Others
Öykü Gülmez
Düşük HDL: Ne Kadar Önemli? Tedavi Edilmeli mi?
Ali Deniz
Early Repolarisation Syndromes (ERS)
Andreas Goette
Effect of Levosimendan on Left Ventricular Diastolic Functıon in Patıents with Ischemıc Heart Failure
Önder Öztürk
Effect of Levosimendan on Left Ventricular Myocardial Performance Index in Patients With Ischemic Heart Failure
Önder Öztürk
Effect of Levosimendan Treatment on QT Dispersion in Patients with Dilated Cardiomyopathy
Önder Öztürk
Epidemiology of Sudden Cardiac Death: Is It Changing?
İlknur Can
Fitness-to-drive of Device Carriers
Özgür Aslan
Hiperlipidemi
Onur Sinan Deveci
Hypertension, Antihypertensive Therapy and Cognition
atiye çengel
Kardiyovasküler Korunma ve Risk Değerlendirmesi
Emre Durakoğlugil
Kompleks Çok Damar Hastası NSTEMI'de Optimal Tedavi
Gürsel Ateş
LDL Cholesterol
Yaakov Henkin
New Developments about LDL Lowering
Yağız Üresin
Obezite ve Kardiyovasküler Hastalıklar
Vedat Sansoy
Onco-Cardiology
Ertan Ökmen
Optimal Medical Therapy
Bengi Başer
Pulmoner Arteryel Hipertansiyon Prognoz Artırıcı Tedavi
Serdar Küçükoğlu
Regulations and Ethical Issues in Clinical Trials
Güliz Erdem
Renal Sempatik Denervasyon Kime? Ne Zaman?
Joachim Weil
Rheumatic Valvular Disease: Still an Important Health Care Problem?
Bülent Boyacı
RV Pacing-Always Harmful or Still Beneficial
Özgür Aslan
Sabah Kan Basıncı Yükselmesi ve Kardiyovasküler Risk
Ali Aydınlar
Sekonder Hipertansiyon
Okan Gülel

Canlı Yayın

SunumlarKonuşmacı Adı
Kardiyoloji Sohbetleri
Kardiyoloji Sohbetleri

EKG Odası

SunumlarKonuşmacı Adı
Serebrovasküler Olaylarda EKG Değişiklikleri
Ata Kırılmaz
Sinüs Taşikardisi - 2:1 Bloklu Atriyal Flutter
E. Barış Kaya
İletilmeyen Atriyal Ekstrasistole Bağlı Duraklama - Sinüs Bradikardisi
Kudret Aytemir
ECG in Electrolyte Disorders and Drug Effects
Tayfun Açıl
Geniş QRS Kompleks Taşikardilerin Tanı ve Tedavisi
Kudret Aytemir
ST Yükselmeli Olgu
Levent Şahiner
Temel Elektrokardiyografi
Onur Sinan Deveci

EKO Odası

SunumlarKonuşmacı Adı
Pratik Ekokardiyografi
L. Elif Sade
Doppler Ekokardiyografi Yöntemleri
Bahar Pirat
Metabolik Sendrom Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?
Alper Kepez

ESCVS Yaz Okulu

SunumlarKonuşmacı Adı
Case based application of statistical knowledge to prepare a paper 1
Marcus Flather
Case based application of statistical knowledge to prepare a paper 2
Marcus Flather
Data collection and statistical analysis
Alfred Hager
How are abstracts selected for major meetings?
Marko Turina
How do I review manuscript?
Stephen Schueler
How do I review manuscript?
Marcus Flather
How to design a clinical trial?
Marcus Flather
How to search the literature?
Marko Turina
How to start to write a paper for a major journal?
Alfred Hager
Management and Quality Assurance of Clinical Trials
Güliz Erdem
Opening Address
Domenico Palombo
Presentation of the Paper 1
Tulga Ulus
Presentation of the Paper 2
Tulga Ulus
Remarks and Wrap Up
Marko Turina
Welcome Address
Öztekin Oto
Welcome Address
Mustafa Toprak
Wrap Up / Adjourn
Domenico Palombo

Güncel Konularda 5 Soru 5 Yanıt

SunumlarKonuşmacı Adı
Statin Yan Etkileri
Ebru Akgül Ercan
Ani kalp ölümü ile giden kalıtsal hastalıklar
İlknur Can
Antiagregan tedavi
Mehmet Emin Korkmaz
Dirençli Hipertansiyon
Mustafa Arıcı
Diyabetik Koroner Hastası
Selçuk Dağdelen
Geç başvuru: STEMI
Aylin Yıldırır
Kardiyovasküler ilaçlar ve impotans
Turgay Çelik

Kardiyoloji Sohbetleri

SunumlarKonuşmacı Adı
11. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi"nden neler öğrendik? [Prof. Dr. Ali Oto, Prof. Dr. Giray Kabakçı, Prof. Dr. Mehmet Emin Korkmaz, Prof. Dr. Omaç Tüfekçioğlu]
Kardiyoloji Sohbetleri
12. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi‘nde neler öğrendik? [Prof. Dr. Ali Oto, Prof. Dr. Barış Kaya, Prof. Dr. Giray Kabakçı, Prof. Dr. Mehmet Emin Korkmaz]
Kardiyoloji Sohbetleri
2014 sonunda lipid düşürücü tedavi nerede? Son kılavuzlardan neler öğrendik? Kafa karışıklığı mı? Her şey daha mı açık? [Prof. Dr. Mehmet Emin Korkmaz, Doç. Dr. Aslı Atar, Doç. Dr. Alp Aydınalp, Doç. Dr. Hüseyin Bozbaş.]
Kardiyoloji Sohbetleri
AHA 2015 Toplantısından Sıcağı Sıcağına [Prof. Dr. Omaç Tüfekçioğlu ve Prof. Dr. Ali Oto]
Kardiyoloji Sohbetleri
Akademik yıl biterken... Bu yıl günlük pratiğimiz için neler öğrendik? [Prof. Dr. Ali Oto, Doç. Dr. Bahar Pirat, Doç. Dr. Aycan Fahri Erkan]
Kardiyoloji Sohbetleri
Akut Kalp Yetmezliği ile Birlikte Böbrek Yetmezliği ve Ötesi: Olgu Tartışması [Prof. Dr. Ali Oto, Prof. Dr. Mustafa Arıcı, Doç. Dr. Ebru Akgül, Uzm. Dr. Sercan Okutucu]
Kardiyoloji Sohbetleri
Antihipertansif Tedavi 2014 Yeni Hipertansiyon Kılavuzları Günlük Pratiğimi Nasıl Etkileyecek? [Doç. Dr. Cem Barçın, Prof. Dr. Sinan Aydoğdu, Prof. Dr. Giray Kabakçı, Prof. Dr. Ali Oto]
Kardiyoloji Sohbetleri
Atriyal Fibrilasyon Temel İlkeler [Prof.Dr. Dursun Aras, Prof.Dr. Erdem Diker, Prof.Dr. Kudret Aytemir, Prof.Dr. Ali Oto]
Kardiyoloji Sohbetleri
Atriyal Fibrilasyon: İlaç Tedavisi İlkeleri [Prof. Dr. Ömer Akyürek, Prof. Dr. Sinan Aydoğdu, Prof. Dr. Ali Oto]
Kardiyoloji Sohbetleri
Atriyal Fibrilasyonda Tedavi: İlaç Dışı Yöntemler [Prof. Dr. Dursun Aras,Prof. Dr. Serkan Topaloğlu , Prof. Dr. Kudret Aytemir , Prof. Dr. Ali Oto]
Kardiyoloji Sohbetleri
Beslenme ve Kalp Hastalıkları [Prof.Dr.Mehmet Emin Korkmaz, Prof.Dr.Atiye Çengel, Prof.Dr.Kudret Aytemir, Prof.Dr.Necla Özer, Doç Dr. Barış Kaya]
Kardiyoloji Sohbetleri
Bir akut koroner sendrom efsanesi: TAKO-TSUBO KARDİYOMİYOPATİSİ ya da KIRIK-KALP SENDROMU [Prof. Dr. Ali Oto, Prof. Dr. Atiye Çengel, Doç. Dr. Omaç Tüfekçioğlu, Yrd. Doç. Dr. Aycan Erkan. ]
Kardiyoloji Sohbetleri
Bir Dirençli Sekonder Hipertansiyon Örneği: Renal Arter Stenozu [Prof. Dr. Ali Oto, Prof. Dr. Giray Kabakçı, Doç. Dr. Rahmi Yılmaz, Uz. Dr. Sercan Okutucu]
Kardiyoloji Sohbetleri
Bugün Sizdeyiz [Prof. Dr. Öztekin Oto, Dr. Mehmet Balkanay,Dr. Hasan Tahsin Keçeligil , Dr. Kerem Vural]
Kardiyoloji Sohbetleri
Diyabet ve Kardiyovasküler Hastalıklar [PROF. DR TUNCAY DELİBAŞI PROF. DR. RİFAT EMRAL PROF. DR. ALİ OTO]
Kardiyoloji Sohbetleri
Egzersiz ve Kalp Sağlığı [Dr. Mehmet Emin Korkmaz, Dr. Haldun Müderrisoğlu, Dr. Alp Aydınalp, Dr. Hüseyin Bozbaş]
Kardiyoloji Sohbetleri
Güncel Yönleri İle Akut ST Yükselmeli Miyokard İnfaktüsüme Yaklaşım [Prof. Dr. M. Ali OTO, Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU, Prof. Dr. Aylin YILDIRIR]
Kardiyoloji Sohbetleri
Günlük Uygulamadan Olgu Örnekleri: Birlikte Tartışma [Prof. Dr. Ali Oto, Prof. Dr. Kudret Aytemir, Doç. Dr. Barış Kaya, Doç. Dr. Levent Şahiner, Yrd. Doç. Dr. Hikmet Yorgun.]
Kardiyoloji Sohbetleri
Günlük Uygulamaya Işık Tutacak Kalp Yetmezliği Olguları [Doç. Dr. Özgül Uçar, Prof. Dr. Ahmet Temizhan, Prof. Dr. Kudret Aytemir]
Kardiyoloji Sohbetleri
Havayolu ile Seyahat, Uçuş ve Kalp Damar Sistemi [Prof. Dr. Ali Oto, Yrd. Doç. Dr. Aycan Fahri Erkan, Yrd. Doç. Dr. Berkay Ekici.]
Kardiyoloji Sohbetleri
Hipertansiyonda Konuşulmayanlar [Prof. Dr. Dursun Aras, Prof.Dr. Sinan Aydoğdu, Prof. Dr. Yunus Erdem, Prof.Dr. Ali Oto]
Kardiyoloji Sohbetleri
Hipertrofik Kardiyomiyopati [Yrd. Doç. Dr. Banu Evranos, Yrd. Doç. Dr. Hikmet Yorgun, Doç. Dr. Levent Şahiner, Prof. Dr. Kudret Aytemir Prof. Dr. Ali Oto.]
Kardiyoloji Sohbetleri
İnfektif Endokardit [Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Prof. Dr. L. Elif Sade, Prof. Dr. Yeşim Şardan, Doç. Dr. Bahadır Gültekin, Yrd. Doç. Dr. Uğur Bal.]
Kardiyoloji Sohbetleri
Kadın Kalbi: Farklar Nerede? [Prof. Dr. Nevrez Koylan Prof. Dr. Nesligül Yıldırım Prof. Dr. Şule Şengül]
Kardiyoloji Sohbetleri
Kalıtsal Aritmi Sendromları [Prof. Dr. Ali Oto, Prof. Dr. Bülent Özin, Prof. Dr. Kudret Aytemir, Prof. Dr. Ömer Akyürek]
Kardiyoloji Sohbetleri
Kalp Hastalıkları ve Cinsel Yaşam [Prof.Dr.Giray Kabakcı, Prof.Dr.Kudret Aytemir, Doç.Dr.Barış Kaya]
Kardiyoloji Sohbetleri
Kalp Hastalıkları ve Stres [Prof. Dr. Ali Oto, Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin, Prof. Dr. Mehmet Emin Korkmaz, Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu ve Öğr. Gör. Dilay Eldoğan]
Kardiyoloji Sohbetleri
Kalp Yetersizliği [Prof. Dr. Giray Kabakçı, Prof. Dr. Mehmet Emin Korkmaz, Doç. Dr. Barış Kaya, Yrd. Doç. Dr. Banu Evranos.]
Kardiyoloji Sohbetleri
Kalp Yetersizliğinde En Etkin Tedavi: Kalp Transplantasyonu Hakkında Ne Biliyoruz? [Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Prof. Dr. Atilla Sezgin, Prof. Dr. Leyla Elif Sade, Öğr. Grv. Dr. Uğur Abbas Bal]
Kardiyoloji Sohbetleri
Kapak Hastalıkları [Prof. Dr. Mehmet Emin Korkmaz, Doç. Dr. Oben Baysan, Doç. Dr. Hüseyin Bozbaş.]
Kardiyoloji Sohbetleri
Kararlı Anjina Tedavisinde Sorunlar ve Yenilikçi Çözümler [Prof. Dr. Ali Oto, Prof. Dr. Giuseppe Ambrosio]
Kardiyoloji Sohbetleri
Kardiyolojide tanı yöntemlerini nasıl kullanalım? Hangi hastaya hangi tanı yöntemi? [Prof. Dr. Ali Oto, Prof. Dr. Mehmet Emin Korkmaz, Doç. Dr. Ebru Akgül Ercan, Uzm. Dr. Begüm Yetiş Sayın]
Kardiyoloji Sohbetleri
Kardiyolojide Yeni İlaçlar: Klinik Pratiğime Ne Katacak? [Prof. Dr. Barış Kaya, Prof. Dr. Atiye Çengel, Prof. Dr. Ali Oto.]
Kardiyoloji Sohbetleri
Kardiyo-Onkoloji: Önemli Bir İlgi Odağı [Prof. Dr. Ali Oto, Prof. Dr. Ahmet Demirkazık, Doç. Dr. Barış Kaya, Doç. Dr. Levent Şahiner, Doç. Dr. Saadettin Kılıçkap.]
Kardiyoloji Sohbetleri
Kardiyopulmoner resüsitasyonda yeni ne var? [Prof. Dr. Mehmet Emin Korkmaz, Prof. Dr. İlyas Atar, Prof. Dr. Pınar Zeyneloğlu ve Uzm. Dr. Sercan Okutucu.]
Kardiyoloji Sohbetleri
Kardiyovasküler Hastalıklarda Gen Analizleri
Kardiyoloji Sohbetleri
Kilo verme amaçlı sağlıksız yiyecekler ve içecekler kalpte neler yapıyor? [Prof. Dr. Ali Oto, Prof. Dr. Barış Kaya, Uz. Dr. Hakan Aksoy]
Kardiyoloji Sohbetleri
Koroner Kalp Hastalığında Yeni Dönemde Günlük Pratiğimi Etkileyecek Ne Var? [Son Üç Ayda Yayınlanan Üç Uluslararası Kılavuzun Özümsenmesi] [Prof. Dr. Ali Oto, Prof. Dr. Ahmet Temizhan, Doç. Dr. Halil İbrahim Uçar, Doç. Dr. A. Barış Durukan.]
Kardiyoloji Sohbetleri
Korunmuş Sistolik İşlevli Kalp Yetmezliği, Güncel Yaklaşımlar [Prof. Dr. Mehmet Emin Korkmaz, Doç. Dr. Hüseyin Bozbaş, Doç. Dr. Oben Baysan, Doç. Dr. Bahar Pirat.]
Kardiyoloji Sohbetleri
Miyokardit [Prof. Dr. Ali Oto, Prof. Dr. Kudret Aytemir, Doç. Dr. Levent Şahiner, Uz. Dr. Sercan Okutucu.]
Kardiyoloji Sohbetleri
Obezite ve Kardiyovasküler Hastalıklar [Prof. Dr. TUNCAY DELİBAŞI, Prof. Dr. RIFAT EMRAL, Prof. Dr. ALİ OTO]
Kardiyoloji Sohbetleri
Pacemaker ve ICD"lerle İlgili Günlük Uygulamada Karşılaşılan Klinik Sorunlar ve Çözümleri [Prof. Dr. Ali Oto, Prof. Dr. Kudret Aytemir, Prof. Dr. Timuçin Altın.]
Kardiyoloji Sohbetleri
Periferik Arter Hastalıkları [Doç. Dr. Tankut Akay, Doç. Dr. Hüseyin Bozbaş, Prof. Dr. Fatih Boyvat, Prof. Dr. Mehmet Emin Korkmaz]
Kardiyoloji Sohbetleri
Perkütan Kapak Girişimleri [Prof. Dr. Ali Oto Prof. Dr. Kudret Aytemir Doç. Dr. Barış Kaya Yrd. Doç. Dr. Hikmet Yorgun]
Kardiyoloji Sohbetleri
Preoperati Kardiyak Değerlendirme [Prof. Dr. Ali Oto , Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Prof. Dr. Kudret Aytemir]
Kardiyoloji Sohbetleri
Pulmoner Hipertansiyon [Prof. Dr. Kudret Aytemir Doç. Dr. Barış Kaya Doç. Dr. Levent Şahiner Yrd. Doç. Dr. Ali Akdoğan]
Kardiyoloji Sohbetleri
Pulmoner Tromboembolizm [Prof. Dr. Ali Oto, Prof. Dr. Salih Emri, Prof. Dr. Kudret Aytemir, Doç. Dr. Barış Kaya.]
Kardiyoloji Sohbetleri
Sol Ana Koroner Hastalığı: Nasıl Yönetilmeli? [Prof. Dr. Ali Oto, Prof. Dr. Mehmet Bilge, Prof. Dr. Kerim Çağlı, Uz. Dr. Sercan Okutucu.]
Kardiyoloji Sohbetleri
Sporcularda Ani Ölüm [Prof. Dr. Ali Oto, Prof. Dr. Bülent Özin, Prof. Dr. Erdem Diker, Prof. Dr. Kudret Aytemir, Prof. Dr. Ömer Akyürek]
Kardiyoloji Sohbetleri
Statin Tedavisi Günceli [Prof. Dr. Mehmet Emin Korkmaz, Doç. Dr. Hüseyin Bozbaş ve Doç. Dr. Sinan Altan Kocaman]
Kardiyoloji Sohbetleri
Uzman Paneli [Prof. Dr. Kudret Aytemir, Prof. Dr. Erdem Diker, Prof. Dr. Bülent Özin, Prof. Dr. Ali Oto]
Kardiyoloji Sohbetleri
Yaşlılarda kardiyovasküler sorunlar ve çözüm önerileri [Prof. Dr. Giray Kabakçı, Prof. Dr. Ersin Tan, Doç. Dr. Burcu Balam Yavuz, Prof. Dr. Ali Oto ]
Kardiyoloji Sohbetleri
Yenilikler Kongresi'nde Neler Öğrendik? [Doç. Dr. Levent Şahiner, Doç. Dr. Barış Kaya, Prof. Dr. Kudret Aytemir, Prof. Dr. Ali Oto.]
Kardiyoloji Sohbetleri

Kardiyolojide Aciller

SunumlarKonuşmacı Adı

Kateter Laboratuvarı

SunumlarKonuşmacı Adı
Glue (Cyanoacrylate) Septal Ablasyon: HOKMP tedavisinde yeni bir açılım
M. Ali Oto
Transseptal Geçiş
Bülent Özin

MUSE-AF

SunumlarKonuşmacı Adı
2012 focused update of the esc Guidelines for the Management of Atrial Fibrillation
John Camm
Anticoagulation (Vitamin K Angonists vs. Novel Oral Anticoagulants)
Thomas Deering
Anticoagulation strategies before and after AF ablation:Can we use the NOAC’s ?
Fethi Kılıçaslan
Atrial Fibrilasyonda İnme Riskinin Belirlenmesi; Kime Antikoagülasyon
Erdem Diker
Atriyal Fibrilasyon Antikoagülasyon- Antiaritmik İlaç Tedavisi
Murat Özdemir
Atriyal Fibrilasyon Nedir Niçin Önemlidir
M. Ali Oto
CRT in Patients with Atrial Fibrillation
Ata Kırılmaz
ICD and CRT & Atrial Fibrillation
Bruce Wilkoff
LA Appandage Closure (In the NOA Era)
Thomas Deering
Olgu Sunumları
E. Barış Kaya

Nasıl? Niçin? Ne Zaman?

SunumlarKonuşmacı Adı
Radiyal Arter Yolu İle Koroner Anjiyografi ve Girişim
S. Deniz Kumbasar
CRT İmplantasyonu
Ahmet Vural
Nöroloji bakış açısı ile patent foramen ovale nasıl ele alınmalıdır?
Mehmet Akif Topçuoğlu
Vazoreaktivite Testi
E. Barış Kaya
Atriyal fibrilasyon niçin önemlidir?
Erdem Diker
Atriyal Fibrilasyonda Ne Zaman Antikoagülasyon
Bülent Özin
BT Koroner Anjiyografi Kime Yapalım?
Sabahattin Umman
Ekokardiyografi Ne Zaman Devreye Girmelidir?
Bahar Pirat
High Risk Revascularization in Coronary Artery Disease: Risks of Surgical Revascularization. Why PCI?
Hakan Dinçkal
Implantable Cardioverter-defibrillator Hastalarında Elektromanyetik Interferans Neden Önemlidir?
Tayfun Açıl
Kalp Yetersizliği Tedavisi Nasıl Olmalı?
Ebru Akgül Ercan
Kardiyovasküler Risk Faktörü Olarak Kalp Hızı
Bülent Mutlu
Koroner arter hastalığı : Kime by-pass?
Sinan Aydoğdu
Nörokardiyojenik Senkop İçin Kalıcı Kalp Pili: Ne zaman kullanalım? Nasıl Programlayalım?
Cengiz Ermiş

Temel Kardiyoloji Kursu

SunumlarKonuşmacı Adı
Sistolik Kalp Yetmezliğinde Güncel İlaç Tedavileri
Onur Sinan Deveci
Nefes Darlığı Olan Hastaya Yaklaşım
Ali Deniz
Örneklerle Koroner Arter Hastalığına Yaklaşım - AKS:STEMI
Barış Ökçün
Supraventriküler Takiaritmiler
Erdem Diker
Temel EKG
E. Barış Kaya
Yeni Kılavuz Esliginde Temel Tedavi Prensipleri: Hangi Hasta Grubunda Hangi Hedefler
Uğur Canpolat
Yeni Kılavuzlar Eşliğinde Temel Tedavi Prensipleri
Ayşegül Ülgen Kunak
Örneklerle Koroner Arter Hastasına Yaklaşım
Sercan Okutucu
Pulmoner Hipertansiyon
Alper Kepez
QT Intervalini Değerlendirirken Yapılan Hatalar
Basri Amasyalı
Ritim Bozukluklarında Ayırıcı Tanı: Klinik ve EKG Bulguları
İlknur Can
Olgu Sunumları
E. Barış Kaya
Örneklerle Fiziki İncelemeye Dayalı Ayırıcı Tanı Nabız ve Kan Basıncı
Hamza Sunman
Stres Testleri
Hikmet Yorgun
Akut Koroner Sendromlar
Pınar Türker Bayır
Ani Kardiyak Ölüm
İlyas Atar
Atriyal Fibrilasyon Vaka Örnekleri
Fethi Kılıçaslan
Atriyal Fibrilasyon, İnme ve Embolizm: Vaka Çalışmaları
Tayfun Açıl
Boyun Venlerinin Değerlendirilmesi
E. Barış Kaya
Differential Diagnosis of Edema
Harun Kılıç
Dilatasyon ve Hipertrofiler
Harun Kılıç
Diyabetik Kalp Hastasını Nasıl Değerlendirelim?
Emre Durakoğlugil
Diyastolik Kalp Yetmezliği
Ömer Alyan
ECG in Drugs and Electrolyte
Kamil Gülşen
Erken Repolarizasyon
Kutsi Kabul
Gençlerde ve Sporcularda Ani Ölüm Nedenleri
Uğur Canpolat
Geniş QRS Taşikardi
Armağan Altun
Göğüs Ağrısına Yaklaşım
Orçun Çiftçi
Hipertansif Hastalarda Laboratuvar İncelemeleri: Kime Hangi Test?
Ebru Akgül Ercan
Hipertansiyon Tanımı-Tanısı
Ahmet Hakan Ateş
Hipertansiyon Tedavisi: Hedefler
Alper Kepez
İnvaziv Hemodinamik Değerlendirme
Ejder Kardeşoğlu
Kalp Dinleme Bulguları
Sercan Okutucu
Kalp Hastalarında Spor: Kim? Nereye Kadar?
Hikmet Yorgun
Kalp Sesleri ve Üfürümleri
Muhammed Dural
Kalp Yetersizliği Tanısal Yaklaşım: Algoritma
Orçun Çiftçi
Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Belirti ve Bulgular
Kamil Gülşen
Kalp Yetmezliği: Semptomdan Tanıya
Hamza Sunman
Kalp Yetmezliğinde İlaç Dışı Tedavi Yöntemleri
Tayfun Açıl
Kararsız Anjina Pektorisli Hastaya Yaklaşım: Nasıl değerlendirelim?
Ahmet Hakan Ateş
Kardiyak BT ve MRG
Sercan Okutucu
Koroner Arter Hastalığında EKG
Levent Şahiner
KV Risk Değerlendirilmesi
Bünyamin Yavuz
KY ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri - Son Sunum
Orçun Çiftçi

Uygulamanın İçinden

SunumlarKonuşmacı Adı
Atrial Fibrilasyonda Ablasyon Stratejileri
Dursun Aras
Transkateter PDA kapatılması
Tevfik Karagöz
Bifürkasyon Stentleme
Mehmet Emin Korkmaz
Brugada Sendromu
İlyas Atar
Challenging Situations In Clinical Practice on NOACs: I Have a Patient Who Needs Cardioversion
Ebru Akgül Ercan
ECMO Support In The ICU
Arash Pirat
ECMO’DA Hemşirenin Rolü
Dilek Hürdal
Extracardiac Organ Support During ECMO
Zeynep Eyileten
How to Assess Ischemic Mitral Regurgitation
L. Elif Sade
Kalp Yetersizliği Tedavisi: İlaç Dışı Yaklaşımlar
HAKAN AKSOY
Koroner Fizyolojinin Değerlendirilmesine FFR'nin Yeri
Aylin Yıldırır
Life-saving ECMO during Cardiac Arrest: Indications and Outcomes
Ali Can Vuran
Mekanik Dolaşım Desteği İçin Uygun Zamanlama ve Endikasyonlar
Tahir Yağdı
Mikrovasküler Angina'yı nasıl tedavi edelim?
Ejder Kardeşoğlu
Mitral Kapak Onarımı
Öztekin Oto
Off-Pump Coronary Bypass Surgery Short-Term Result
Anar Amrah
Oral Antikoagülan Alan Hastalarda Yeni İmplant
M. Remzi Karaoğuz
Patent Foramen Ovale (PFO) Kapatma Endikasyonları
Kudret Aytemir
Perkütan Renal Anjiyoplasti ve Stentleme
Emre Durakoğlugil
Persistent AF Ablasyonu Sonrası Tekrarlayan AF'ye Yaklaşım
Dursun Aras
Pulmoner Kapiller (wedge) Basıncı Nasıl Ölçelim?
E. Barış Kaya
Risk Stratification by Echocardiography in Atrial Fibrillation
Bahar Pirat
Sık Ventriküler Erken Vuruşu Olan Düşük Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonlu Hastalara Yaklaşım
Hüseyin Ede
The Subcutaneous ICD
Fethi Kılıçaslan
Uzun ve Kısa QT Sendromlarına Yaklaşım
Cengiz Şabanoğlu
Yeni Antikoagülanlardan Sonra Ameliyat Hazırlığı
kanat ozisik
Airway Managemant During ECMO
Arash Pirat
Akım Oranları
Haldun Müderrisoğlu